Kmail. Unknown error. (Unable to fetch item from backend)

February 06, 2012 - IT

Uruchomiłem dziś kmaila. Na początek dnia dostałem do rozwiązania problem.

Unknown error. (Unable to fetch item from backend) - KMail Folders: Error while reading mails from folder.

Całkowity brak możliwości odczytania maili. Błąd się pokazywał po każdym kliknięciu w foldery.

Przeszukałem google i nie znalazłem działającego sposobu aby to naprawić. Spróbowałem uruchomić kamila z konsoli jednak żadnych dodatkowych komunikatów nie pokazał. Wyłączyłem kmaila. Z konsoli zrestartowałem akonadi poleceniem

akonadictl restart

Logi pokazały zero błędów. Uruchomiłem kmaila. Nareszcie. W terminalu zobaczyłem coś ciekawego.

Maildir::size unable to find: "1328464001.R700.almawet:2,S"
akonadi_mixedmaildir_resource_0(4893)/akonadiresource (maildir): Failed to read item "1328464001.R700.almawet:2,S" in Maildir "/home/eshlox/.kde/share/apps/kmail/mail/inbox"
akonadi_mixedmaildir_resource_0(4893)/akonadiresource (maildir): "Error while reading mails from folder "
continuing
request for item 3910 "1328464001.R700.almawet:2,S" failed: "Resource was unable to deliver item"
ItemRetrieverException : Resource was unable to deliver item

Jak się okazało plik 1328464001.R700.almawet:2,S, który znajdował się w .kde/share/apps/kmail/mail/inbox/cur/ był pusty. Nie pomogło jednak usunięcie go. Musiałem skopiować innego maila i nadać mu nazwę tego uszkodzonego. Po tej operacji kmail uruchomił się bez problemu.