File input. Zastąpienie go własnym elementem za pomocą jquery

January 26, 2012 - Informatyka

Dziś potrzebowałem zastąpić średnio wyglądający standardowy file input. Po nie całkiem udanych próbach z użyciem css postanowiłem sięgnąć po jquery. Tutaj obyło się bez problemów. Poniżej prosty przykład.

<div>
  <input type="file" name="files[]" multiple="multiple" id="image_form" />
  <button id="image_button">Dodaj zdjęcia.</button>
</div>

Teraz za pomocą jQuery powiążemy kliknięcie w button z kliknięciem w input.

<script>
  $('button#image_button').click(function(event) {
    event.preventDefault();
    $('input#image_form').click();
  });
</script>

Na koniec schowamy input za pomocą css.

input[type=file] {
  display: none;
}

Prosty i efektywny sposób, dzięki któremu można zastąpić file input dowolnym elementem.