January 30, 2005

November 25, 2019

Jak wyświetlić ilość plików w katalogu używając PHP?

Wystarczy skorzystać z poniższego kodu:

<?php
$ile = 0;
$katalog = 'nazwa_katalogu';
if($handle = opendir($katalog))
{
while(false !== ($file = readdir($handle)))
{
if($file != "." && $file != "..")
{
if(!is_dir($katalog.'/'.$file))
{
$ile++;
}
}
}
closedir($handle);
}
echo('W katalogu '.$katalog.' znajduje się .'$ile'. plików.');
?>

Koniec. ;-)

© 2020 Przemysław Kołodziejczyk