Jak wyświetlić ilość plików w katalogu używając PHP?

January 29, 2005 - Informatyka

Wystarczy skorzystać z poniższego kodu:

<?php

$ile = 0;
$katalog = 'nazwa_katalogu';

	if($handle = opendir($katalog))
	{
		while(false !== ($file = readdir($handle)))
		{
			if($file != "." && $file != "..")
			{
				if(!is_dir($katalog.'/'.$file))
				{
					$ile++;
				}
			}
		}

		closedir($handle);
	}

echo('W katalogu '.$katalog.' znajduje się .'$ile'. plików.');

?>

Koniec. ;-)

#programowanie #php