September 4, 2004

November 25, 2019

Bity, bajty...

Wstęp.

Niektórzy mają problemy z liczeniem bajtów, więc napiszę parę zdań o tym ;-)

Bity, bajty...

Bit - jest to najmniejsza jednostka informacji przechowywanej w komputerze. Bit jest to skrót od "binary digit". Każdy bit przyjmuje wartość 0 lub 1, wskazując na obecność lub brak sygnału elektrycznego. Numeracja zaczyna się od 0, np.:

Bajt

bit#:   7 6 5 4 3 2 1 0
       -----------------
       | | | | | | | | |
       -----------------

Bit o numerze 0 jest nazywany najmniej znaczącym bitem lub bitem najniższego rzędu. Jak można się domyśleć bit z numerem 7 nazywamy najbardziej znaczącym lub najwyższego rzędu.

Bajt - podstawowa jednostka stosowana przy przechowywaniu i operowaniu danymi. Bajt składa się z ośmiu bitów i może zawierać wartości od 0 do 255. Wszystko to co znajduje się wewnątrz komputera, opiera się na notacji dwójkowej. Niżej wypisze ile co zajmuje:

bajt - 8 bitów

kilobajt - 1024 bajtów (2^10 bitów)

megabajt - 1048576 bajtów, czyli 1024 kilobajty (2^20 bitów)

gigabajt - 1024 megabajty, czyli 1048576 kilobajtów, czyli 1073741824 bajty

© 2020 Przemysław Kołodziejczyk