Zaznaczanie większej ilości plików

January 02, 2004 - Informatyka

Wiele razy się zdarza, że np. potrzebujemy usunąć wszystkie pliki z jakąś nazwą w pliku, albo wypisanie na ekran wszystkich plików z danym rozszerzeniem. Poniżej podam jak to się robi.

*          - Może to zastąpić wiele znaków. Np. ls *.txt wypisze
            wszystkie pliki z rozszerzeniem *.txt, samo ls * wypisze
            wszystkie pliki...
*.*         - Takie coś oznacza wszystkie pliki z kropką w nazwie.
*cos         - Gdy napiszemy ls *cos to zostaną wypisane wszystkie pliki,
            które kończą się na cos, czyli np. hehecos, xcos itd.
            Analogicznie sytuacja odnosi się do cos* gdzie zostaną
            wypisane pliki kończące się na cos, albo *nazwa* gdzie
            zostaną wypisane pliki zawierające cos w nazwie.
            Oczywiście może być też sytuacja a*b co wypisze wszystko
            co zaczyna się na a, a kończy na b ;-)
?          - Zastępuje dowolny znak. Czyli np. ls a?c może wypisać
            wszystko co zaczyna się na a, kończy na c, a pomiędzy tymi
            dwoma literami jest tylko jeden znak.
[abc]        - Gdy wydamy komende np. ls [abc] to wypisze nam pliki o
            nazwie a, b lub c.
[a-z]        - Oznacza pliki od a do z.
plik[0-9]      - Np. komedna ls plik[0-9] wypisze nam pliki plik0, plik1 i
            tak do plik9.
[Aa]         - Chodzi tutaj o literę A lub a. Czyli np. gdybyśmy wydali
            komendę ls [Aa].txt to wypisze nam pliki a.txt i A.txt.
            Oczywiście można wpisać więcej nawiasów. Np. gdy damy ls
            [Aa][Bb].txt to wypisze nam pliki AB.txt, Ab.txt, aB.txt i
            ab.txt ;-) Itd.
plik.{exe,dat,txt}  - Pasuje do plik.exe, plik.dat lub plik.txt

Przykłady podawałem z wykorzystaniem komendy ls ale korzystać można z tego wszędzie ;-) No i oczywiście wyżej podane kryteria zaznaczania plików można ze sobą łączyć w kolejności jakiej potrzebujemy np. *?[Zz]?[Bb][uod].{txt,dat} ;-)