PHP - zmiana zawarości strony bez zmieniania pliku, na której się to pokazuje

January 01, 2004 - Informatyka

Wstęp.

Trochę dziwnie brzmi ten tytuł ale nie wiedziałem jak to nazwać krótko... Chodzi mi o to, że np. w pliku index includowane są różne strony, a w linku zmienia się tylko nazwa przy id np. index.php?id=start itp.

Kod i opis.

A więc można to uzyskać w następujący sposób:

<?php
switch ($_GET['id'])
{
	case ("plik"):
	include ("plik.html");
	break;

	case ("plikphp"):
	include ("plik.php");
	break;

	case ("cos"):
	include ("cos.html");
	break;

	case ("cosinnego"):
	include ("cos_innego.htm");
	break;

// Tutaj może być więcej case.

	default:
	include ("start.php");
}
?>

I jeżeli takie coś umieścimy na stronie np. index.php to poprzez link index.php?id=cos includuje się na stronie plik cos.html ;-) Jeżeli link wywołamy bez podawania id, albo z id, którego nie ma na liście to includuje się to co jest w default. Oczywiście nie trzeba includować, można normalnie pisać w case...