January 1, 2004

November 25, 2019

PHP - register globals

Na wielu serwerach jest teraz wyłączona funkcja register_globals. Co to zmienia? Zmienia to w jaki sposób przesyłamy zmienne (a może powinno być odbieramy? ;-p). A więc jeżeli chcemy pobrać zmienną z linku np. index.php?cos=hehe to nie odbierzemy tego pisząc $cos, ale trzeba pisać $_GET['cos'] lub $HTTP_GET_VARS['cos']. Podobnie jest z przesyłaniem poprzez formularze metodą post. Czyli $_POST['zmienna'] lub $HTTP_POST_VARS['zmienna']. I dla danych w cookie $_COOKIE['zmienna'] lub $HTTP_COOKIE_VARS['zmienna']. Lepiej więc odrazu pisać skrypty z tak odbieranymi zmiennymi, będą one działać niezależnie czy register_globals jest włączone czy nie ;-)

© 2020 Przemysław Kołodziejczyk